OM MIG

Image

“Superlærer, med hjertet på rette sted!”

Som lærer kan jeg godt lide, at have blik for , hvilke resurser den enkelte elev har, og ikke kun for hvad de endnu ikke kan. Jeg bruger meget tid på, at lytte til mine elever. Både for, at kunne give dem en mere spændende undervisning, hvor de føler sig inddraget. Men også for, at kunne hjælpe dem med, at øge deres kompetencer, give dem en fællesskabsfølelse samt styrker deres seltillid, så de tør kaste sig ud i noget der er lidt sværere end det de kan i forvejen. Det er vigtigt for mig, at give eleverne mulighed for, at udvikle sig fagligt, socialt og kreativt. Da jeg mener at disse kompetencer, vil de have gavn af, resten af livet.

I min undervisning, stræber jeg efter, at veksle imellem undervisningsmetoderne. Da jeg tror på, at ens nye viden sidder bedere fast, hvis man bliver introduceret for den, på forskelligemåder.

Som person er jeg meget målrettet, lyttende, fagligt dygtig, kreativ, tydelig og stædig.

Privat bor jeg sammen med min mand Brian Uglebjerg Bech Daugaard, og vores fælles døtre Liv (født: 14.03.12) og Gry (født: 03.09.16).

Navn

Henriette U. B. Daugaard

Adresse

Næsbyvej 85
5270 Odense N.

Telefon

26 70 62 11

E-mail

henriette@84.dk

“Held er når forberedelse møder mulighed!”

UDDANNELSE

Folkeskolelærer

Linjefagsuddannet i matematik, natur/teknologi, religion, historie og billedkunst.

Men med erfaring indefor de fleste almene fag.

University College Syddanmark - 2015 - 2016
Natur/teknologi

University College Lillebælt: - 2006 - 2010
Matematik

Eksamen i, børn med særlige behov.

Religion

Eksamen i, hvad er meningen med det hele.

Historie

Eksamen i, Danmarks besættelse og jernalderen.

Billedkunst

Eksamen i, ismer og multimediers udtryksmuligheder.

Professionsbachelor

Religion - eksamen i, filosofis betydning for børns dannelse.

Praktikker

Nymarksskolen, Hunderupskolen, Sanderumskolen og H. C. Andersen Skolen.

“Jeg ved en masse, men min erfaring viser det bedste!”

ERHVERVSERFARING

Frøbjerg-Orte Friskole - Lærer- 15.11.17 –>
1. klasse

Matematik, musik, fordybelse

2. klasse

Fordybelse

3. klasse

Fordybelse

4. klasse

Historie, fordybelse

5. klasse

Historie, fordybelse

6. klasse

Historie, fordybelse

7.klasse

Tysk

8.klasse

Tysk

Aarupskolen- 14.08.17 – 15.11.17
Tilkaldevikar
Hjemly Friskole - Lærer- 04.11.15 - 24.06.2016
4.klasse - klasselærer

Dansk, idræt, natur/teknologi, billedekunst og kraftværksdag

5.klasse

Tysk, natur/teknologi og håndarbejde

6.klasse

Tysk, håndarbejde

Vikartimer
Munkebo Skole - Tilkalde- 19.10.15 - 03.11.15
Munkebo Skole - Lærer- 10.08.15 – 09.10.15
2.klasse

Dansk, matematik, billedkunst, kristendom, natur/teknologi og læsebånd samt klassenstid

Nordagerskolen - Lærer- 01.11.14 - 30.06.2015
7.klasse

Håndværk og design og historie

6.klasse

Håndværk og design og religion

5.klasse - kontaktlærer

Natur/teknik, matematik, historie, religion

4.klasse

Håndværk og design og matematik

3.klasse

Natur/teknik

Vikartimer
Munkebo Skole - mellem nor og fjord - Tilkaldevikar - 02.06.14 - 31.10.14
Munkebo Skole - mellem nor og fjord - Lærer- 05.04.14 - 30.05.14
7.klasse

Historie, engelsk og fagliglæsning

8.klasse

Religion, historie, engelsk og fagliglæsning

Vikartimer samt biblioteksvagt
Nymarksskolen - Lærer- 10.03.14 - 14.03.14
4.klasse

Fagdage i matematik, dansk, natur/teknik, idræt og billedkunst

Nymarksskolen - Lærer- 02.12.13 - 14.02.14
2.årgang

Idræt

3.klasse

Matematik, engelsk, læsebånd og støttetimer i dansk

Kroggårdskolen - Lærer- 23.09.13 - 25.10.13
7.klasse

Matematik, historie, geografi, klassenstime, projektuge og klasselærer

8.klasse

Matematik, biologi, idræt, samfundsfag, klassenstime og klasselærer

Kroggårdskolen - Lærer- 16.09.13 - 20.09.13
1.klasse

Dansk og AT (Aktivitetstime)

2.klasse

Dansk, matematik, idræt, kristendom, klassenstime, AT og klasselærer

Kroggårdskolen - Lærer- 26.08.13 - 13.09.13
6.klasse

Hjemmekundskab

8.klasse

Historie, kristendom og samfundsfag

9.klasse

Kristendom, historie, matematik, samfundsfag, idræt, klassenstime og klasselærer

Vikartimer
Sct. Hans Skole - Ekstralærer- 01.10.11 - 07.02.12
3.klasse

Dansk, Matematik, billedkunst, historie, kristendom, engelsk, natur/teknik, klassenstime, musik, emneuge (internationaluge om Bolivia), årgangsuge (om LEGO), nationaltest (matematik) og læsekursus

8.årgang

Matematik, terminsprøve i geografi og biologi

Enghaveskolen - Speciallærer- 23.05.11 - 24.06.11
G1-klassens (indskolingen)

Matemaik, dansk, billedkunst, idræt og socialfag

Samarbejde med:

Lærer, fysioterapeuter, talepædagoger, pædagoger og undervisningsassistenter

Enghaveskolen i Odense - Speciallærer- 28.02.11 - 14.04.11
H-klassen (Udskoling)

Matematik, historie, natur/teknik, dansk, geografi, engelsk, tysk og kontaktlærer

Samarbejde med:

Lærer, autismespecialister, socialrådgiver, pædagoger, skoleledelsen og undervisningsassistenter

Enghaveskolen i Odense - Speciallærer- 03.01.11 - 31.01.11
C-klassen (Mellemtrin/udskoling)

Matematik, dansk, engelsk, kristendom, idræt, livskundskab, valghold i billedkundskab og vejlede praktikanter

Samarbejde med:

Lærer, pædagoger, praktikanter og undervisningsassistenter

Odense Zoo- 01.02.06 - 31.01.12
Team dirket salg

Jeg stod i butik/billetsalg. Hvor jeg havde nøglekompetence. Jobbet indebar at sælge billetter, lave årskort, ekspeder kunder i butikken, tage telefoner, informere om dyrene, berolige bortkommende børn, oplærer nye, tælle kasse op, lave status samt åbne og lukke Odense Zoo. jobbet har gjort mig god til, at håndtere stressede siturationer samt søde og besværlige gæster. Ud over det, fik jeg en masse træning i, at gå i børnehøjde.

Jeg har meget, at give en kommende arbejdsplads!

De forskellige steder jeg har arbejdet. Har givet mig erfaring med, at gøre tingene på forskellige måder. Et indblik i alt fra almindelig undervisning til specialundervisning, af både store og små. Selvom det kræver, at man er omstillingsparat, er jeg ikke itvivl om, at det har gjort mig til en bedere underviser.

“Mine kompetencer har gjort mig i stand til at opnå store resultater”

MINE KOMPETENCER

IT-kompetencer

Word
Excel
PowerPoint
Paint Shop Pro
Movie Maker
Audacity

Sprogkundskaber

Dansk mundtlig
Dansk skriftligt
Engelsk mundtlig
Engelsk skriftligt
Tysk mundtlig

“Kun min erfaring, kan hjælpe jer? Tøv ikke med at skrive!”

KONTAKT MIG

Telefon: 26 70 62 11

henriette@84.dk

"Her finder I mig!"